Over Zero Basic


Welkom op de site van Zerobasic.nl

Zero Basic is na ruim 15 jaar het resultaat van een zoektocht naar verlichting van klachten veroorzaakt door bacteriën en micro-organismen die aanwezig zijn in het oppervlakte- en grondwater (en door verdamping ook in de lucht). Zero Basic bedekt de problemen niet maar lost ze op!
Zero Basic is een vloeistof gebaseerd op een enorme boost van voedingsstoffen.

Na jarenlange studie en onderzoek werd steeds duidelijker dat alles met elkaar samenhangt en dat gezondheid dus begint bij de leefomgeving,
onze planeet.
Motto van Zero Basic: 'Terug naar de basis en van daaruit weer omhoog.'

Zero Basic laat negatieve organismen, ook overblijfselen uit het verleden, verdwijnen of herstelt tenminste de positieve balans.
Hierdoor verbetert de atmosfeer en kunnen lichaam en geest hun zelfherstellend vermogen weer ten volle inzetten.
Ook in de landbouw en veeteelt is Zero Basic inmiddels met succes ingezet ter voorkoming van verdere verspreiding van ziekmakende organismen.

Als het menselijk lichaam ziekmakende organismen bij zich draagt worden deze vaak op natuurlijke wijze door het lichaam afgestoten door ontlasting en/of urine. Deze ziekmakers komen echter in de aarde terecht en maken zo de aarde steeds zieker. Het maakt niet uit of er een riool, open riool of geen riool aanwezig is, de ziekmakers komen uiteindelijk altijd in het grond- en oppervlaktewater terecht. Daar de aarde zichzelf niet meer kan helen wordt zij steeds zwakker en is zelfs op sommige plekken terminaal.

Zero Basic kan over de gehele wereld worden toegepast: daar waar nu leven is of daar waar ooit leven was. Het gaat niet alleen om mensen maar ook om dieren en planten.

Het positieve, reinigende effect van Zero Basic verspreidt zich als een olievlek.
Door toepassing van Zero Basic in het oppervlaktewater wordt een groter gebied tegelijk gereinigd waardoor negatief (micro) organisme in een positieve balans wordt gezet of verdwijnt.

U kunt Zero Basic (nog) niet zelf toepassen, indien u interesse heeft komt de ontwikkelaar van de vloeistof Zero Basic persoonlijk bij u om de juiste positie te bepalen waar het product moet worden toegepast. Prijsopgave voor het toepassen van Zero Basic is pas mogelijk nadat er ter plaatse onderzoek is verricht. Intakegesprek (á 50 euro) waarbij de omvang van het probleem wordt besproken is ruim een uur, daarna wordt u verteld wat de totale onkosten zullen zijn voor het toepassen van Zero Basic.


Marga Olde Meule is de drijvende kracht achter Zero Basic."Terug naar de basis en van daaruit weer omhoog!"